Zalety książki


Książka pomaga nam rozwijać

język i słownictwo.

Uczy nas wyrażać myśli

i rozumieć innych.


Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam
pojęć myślowych i nowych idei,

rozszerza naszą świadomość

i nasz świat.


Książka pobudza fantazję,

uczy budować obrazy

w wyobraźni.


Książka dostarcza nam wiedzy

o innych krajach i kulturach,

o przyrodzie, technice,

historii, o tym wszystkim,

o czym chcielibyśmy

dowiedzieć się czegoś

więcej.


Książka rozwija nasze uczucia

i zdolność do empatii. Wyrabia

w nas umiejętność wczucia się

w czyjąś sytuację.


Książka dodaje sił i zapału.

Dostarcza nam rozrywki
i emocji. Może rozśmieszyć

lub zasmucić. Może pocieszyć

i wskazać nowe możliwości.


Książka może stawiać pytania,

które angażują i pobudzają

do dalszych przemyśleń.


Książka uczy nas etyki. Skłania

do namysłu nad tym, co

słuszne, a co nie,

co dobre, a co złe.


Książka może wytłumaczyć rzeczywistość

i  pomóc w zrozumieniu zależności.


Książka może udowodnić,

że często pytanie ma

więcej, niż jedną odpowiedź,

że na problem da się

spojrzeć z różnych stron.

Może podpowiedzieć inne sposoby

rozwiązywania konfliktów niż przemoc.


Książka pomaga nam zrozumieć

siebie. Odkrycie, że są inni,

którzy myślą jak my, że

mamy prawo do swoich

odczuć i reakcji, umacnia

nasze poczucie własnej

wartości.


Książka pomaga nam zrozumieć innych.

Lektura książek pisarzy

z innej epoki, innego

świata, i odkrywanie, że

ich myśli i odczucia nie

różnią się od naszych,

buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.


Książka jest naszym towarzyszem

w samotności. Łatwo wziąć ją ze

sobą i czytać gdziekolwiek.

Z biblioteki można ją wypożyczyć

za darmo i nie trzeba podłączać

jej do prądu.


Książka jest częścią naszego

dziedzictwa kulturowego.

Dzięki niej mamy wspólne

doświadczenia i punkty

odniesienia.


Dobra książka, którą można

czytać na głos, przynosi

radość dzieciom i dorosłym.

Buduje pomost między

pokoleniami.


16.

Książka to pierwsze
spotkanie z literaturą

- nieograniczonym

światem, z którego czerpiemy przez całe życie.

To  bardzo ważne spotkanie, gdyż jeśli nie

zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać

dobra literatura.


17.

Literatura wzbogaca kulturę kraju.

Daje pracę wielu ludziom:

pisarzom, ilustratorom,

wydawcom, redaktorom,

drukarzom, recenzentom,

księgarzom, bibliotekarzom...

Literaturę można również

eksportować przynosząc

krajowi dochód i uznanie za granicą.


Opracowała: Marzena Wawrzyczek