Mamo, tato przeczytaj


Problemy w relacjach rówieśniczych:
rywalizacja, zazdrość, skłonność do konfliktów

1Rodzice są pierwszym wzorcem, od którego dzieci uczą się, jak wchodzić w relacje międzyludzkie. Dlatego tak ważne jest, w jaki sposób rodzice reagują na konfliktowe sytuacje w relacjach: dziecko-dziecko, rodzic-dziecko, rodzic-rodzic. Czy pomagają dzieciom radzić sobie w trudnych sytuacjach z rówieśnikami? Jak zachowują się kiedy dziecko jest wyśmiewane, wykluczane z grupy, popychane, czy bite?

Problemy w relacjach rówieśniczych są czymś powszechnym i praktycznie nieuniknionym, a rodzice mogą je obserwować u dzieci od najmłodszych lat – w grupie dzieci czy w kontaktach z rodzeństwem. Rodzice mają bardzo ograniczony wpływ na to, czy dziecko znajdzie się w sytuacji konfliktu z rówieśnikiem. Mogą jednak przygotować je na takie sytuacje i nauczyć radzić sobie z emocjami.

Zadaniem rodziców jest przede wszystkim:

  • budowanie poczucia własnej wartości u dziecka,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i mówienia o nich,
  • wyposażenie dziecka w umiejętność wyrażania własnego zdania i asertywnej obrony swoich poglądów,
  • uczenie reagowania na krytykę,
  • budowanie umiejętności odmawiania,
  • rozmawiać z dzieckiem o jego prawach w kontaktach społecznych.

2Na temat trudnych sytuacji i sposobów ich rozwiązywania warto rozmawiać z dzieckiem przy każdej okazji. Sposobnością do takich rozmów może być wspólna lektura, oglądanie bajki czy analiza konfliktów pojawiających się między rodzeństwem. Dziecko powinno wiedzieć, jak może się bronić, gdy jest atakowane, do kogo może się zwrócić o pomoc, jeśli samo nie jest w stanie poradzić sobie w trudnej sytuacji.
Podobnie jak w wielu innych sytuacjach w życiu dziecka, tak i w tej powinno ono wiedzieć, że może z rodzicami rozmawiać o tym, co się dzieje, że zostanie wysłuchane, otrzyma wsparcie, nie spotka się z niezrozumieniem czy negatywną oceną.