Hymn szkoły

"Kto wierzy, żyje na wieki"


słowa: ks. M. Przybylski
muzyka: K. Kusiel-Moroz


Ref.
Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj.
Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj!

1.
Kto wierzy, żyje na wieki, choćby i życie stracił.
Błogosławiony Jerzy poświęcił życie dla braci.
Kapłan - męczennik prawdy, nadzieją żył Ewangelii,
wierny danemu Słowu, do Boga ludzi prowadził.

2.
Przy Chrystusowym ołtarzu, dałeś ludziom nadzieję,
wzywałeś do jedności, by w sercu pokój zachować.
Widząc ludzkie cierpienia, odwieczne prawa głosiłeś:
życie jest darem Bożym, prawdziwa wolność jest w Bogu.

3.
Orędowniku jedności, podnieś kapłańskie dłonie,
niech między ludźmi będzie współpraca i pojednanie.
Miłość wszystko zwycięża, bo w krzyżu jest nasza siła.
Męczenniku Kościoła, wskazałeś drogę zbawienia.

4.
Niech dziękczynienie popłynie do Bożej Opatrzności.
Naród z nadzieją w sercu, z niewoli szedł do wolności.
Bogu niech będą dzięki, że nawet w chwili zwątpienia
wiara, miłość, nadzieja - prowadzi nas do zbawienia.


[ POSŁUCHAJ ]


Hymn szkoły - nuty