Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców:


Przewodnicząca - Karolina Skupień -Gał


Sekretarz - Katarzyna Baliczek


Skarbnik- Katarzyna PawlikowskaCzłonkowie:


klasa 0 - Katarzyna Pawlikowska

klasa I - Edyta Skupień

klasa III  - Anna Gracjasz

klasa IV - Barbara Czernik

klasa V - Karolina Skupień - Gał

klasa VI- Izabela Tylka

klasa VII - Władysława Stasik

klasa VIII - Katarzyna Baliczek

Rachunek bankowy prowadzony przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Ks. j. Popiełuszki w Stasikówce

39 8791 0009 0001 0001 7776 0001

Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej