Historia i tradycje szkoły

Historia

Szkoła w Stasikówce została założona w 1933 r. jako jednoklasowa publiczna szkoła powszechna. Wcześniej Stasikówka nie posiadała żadnej szkoły, gdyż była to mała osada, rozmieszczona wzdłuż wąskiej i kamienistej drogi, wiodącej z Poronina do Bukowiny i na Spisz. Uważano zresztą Stasikówkę za przysiółek Poronina, w którym od 1860 r. istniała szkółka parafialna (obowiązki nauczyciela pełnił w niej miejscowy organista), do niej uczęszczały niektóre dzieci ze Stasikówki (około pięciu rocznie). W 1905 r. przyłączono Stasikówkę do szkoły w Murzasichlu, a w 1924 r. została założona szkoła na Kośnych Hamrach dla Murzasichla, Kośnych Hamrów i Stasikówki. To właśnie ta szkoła została w 1933 r. przeniesiona do samej Stasikówki.

Pierwszą siedzibą szkoły była wynajęta od Franciszka Stasika zwanego Kohutem jedna izba. Pierwszą nauczycielką zaś została Bronisława Grzebinogowa (z domu Łojas), jej mąż był kierownikiem szkoły w Murzasichlu. W roku szkolnym 1933/34 uczęszczało do szkoły 51 dzieci (ucząc się w 4 oddziałach), a ukończyło ją czworo. Pani Grzebinogowa uczyła w tutejszej szkole do września 1936 r., wówczas zmieniła pracę, a na jej miejsce przybyła pani Irena Radosz. W czerwcu 1939 r. po zakończeniu roku szkolnego p. Irena Radosz wraz z rodzicami wyjechała na wakacje do swojego domu. Z chwilą wybuchu II wojny światowej w dniu 1. września 1939 r. wszystkie instytucje państwowe, w tym szkoły, zostały zamknięte aż do odwołania. Po ochłonięciu z pierwszych wrażeń wojennych w Stasikówce życie powoli wracało do normy. Mieszkańcy wsi w trosce o swoje dzieci, chcąc uniknąć analfabetyzmu, rozpoczęli starania o powrót pani Ireny do Stasikówki. Pan Stanisław Kalata furmanką osobiście pojechał po panią Radosz i wraz z rodzicami przywiózł ją do Stasikówki. Oddał jej do dyspozycji swój dom, w którym mieszkała przez okres całej wojny, nie płacąc czynszu za mieszkanie. Rodzice uczniów zobowiązali się zapewnić jej wyżywienie,  ponieważ z braków środków finansowych nie byli w stanie wypłacać jej miesięcznej pensji. Przynosili i dzielili się tym, co sami posiadali, tzn. mlekiem, serem, jajkami, ziemniakami. Uczniowie zbierali szyszki dla swojej nauczycielki na opał do ogrzania mieszkania, zaś rodzice dostarczali drewno. Pani Irena Radosz była nauczycielką bardzo dobrą, a zarazem wymagającą. Swoją wiedzę umiała przekazać w sposób prosty, zrozumiały dla wiejskiego dziecka.

     Od 1947 r. szkoła zmieniła lokal, gmina wynajęła dwie izby u Karoliny Majerczyk, wówczas też w szkole zaczęło pracować dwoje nauczycieli. Związane to było ze zwiększeniem liczby oddziałów z 4 do 6, a w kolejnym roku szkoła liczyła już 7 oddziałów. Przez pierwsze lata powojenne 1946 - 49 r. w szkole prowadzona była akcja dożywiania dzieci (co zresztą gwarantowało bardzo dobrą frekwencję). Pierwszy Komitet Rodzicielski powołano w szkole 8. maja 1949 r. - na jego czele stanął Stanisław Stasik (Pukac).

             W roku szkolnym 1950/51 szkoła prowadziła kurs oświatowy dla analfabetów (z biorących w nim udział 13 osób 12 pomyślnie go ukończyło). W 1955 r. kierująca szkołą Zofia Łukaszczyk rozpoczęła starania o budowę nowej szkoły, wspólnie z rodzicami uzbierano ok. 30 tys. zł. Zakupiona została parcela (od Stanisława Kalaty). Budowę szkoły rozpoczęto jednak dopiero w 1958 r. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 12. września 1959 r. Naukę rozpoczęło 81 dzieci uczonych przez 4 nauczycieli.

             Do 2000 roku Szkoła Podstawowa w Stasikówce funkcjonowała jako 8-klasowa szkoła, od tego roku rozpoczęła pracę jako 6-klasowa szkoła podstawowa. Budynek szkoły został zmodernizowany i rozbudowany (zagospodarowanie poddasza) w latach 1995 - 2006. Założono centralne ogrzewanie, stworzono sale gimnastyczną i komputerową oraz bibliotekę. Nastąpiło to w okresie kierowania szkołą przez dyr. Janinę Łukaszczyk.

Opracowała Anna Martynowicz

Tradycje

Tradycja Dnia Regionalnego w Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce sięga roku 2013. To wyjątkowe święto powstało z inicjatywy pani Dyrektor mgr Krystyny Gawron-Mardos. W roku 2013 nie miał jeszcze motywu przewodniego, natomiast w kolejnych latach motywy zmieniały się, co roku sławiąc inny aspekt kultury i tradycji Podhala:

 • w 2014 roku – „Na holi”,
 • w 2015 roku – „Pod tatrzańskom strzechom”,
 • w 2016 roku – „Na góralskom nutę”,
 • w 2017 roku – „Dziadkowe jodło”,
 • w 2018 roku – „W babcynyj skrzyni”,
 • w 2019 roku – „Idziy wiesna”,
 • w 2020 roku – „Zeby było piykniy”.

Od początku pieczę nad uroczystością mają panie: mgr Joanna Topór i mgr Magdalena Łukaszczyk, przy udziale nauczycieli, pracowników szkoły (często z rodzinami), Rady Rodziców, uczniów i absolwentów. Każdego roku uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie pozostałych szkół Gminy Poronin biorą udział w konkursie recytatorskim, w którym prezentują swoje umiejętności w trzech kategoriach wiekowych. Poza konkursem recytatorskim w programie Dnia Regionalnego znajdują się zawsze: konkurs plastyczny, pyszny, tradycyjny poczęstunek dla wszystkich gości, konkursy i zabawy, zajęcia warsztatowe dla dzieci oraz muzyka i gawędy góralskie.

Nauczyciele uczący w szkole od 1933 r. do chwili obecnej


 • Bronisława Grzebinogowa (1933 - 1936)
 • Stefania Adamczykówna
 • Irena Radosz (1936 - 1946)
 • Władysława Kowalska
 • Maria Bafia
 • Stanisław Gaździcki (1946 - 1957)
 • Maria Sikorska i Genowefa Sikorska (1947 - 1948)
 • Zofia Kordylas (Łukaszczyk) (1949 - 1957)
 • Ryszard Gaździcki
 • Alfred Sochacki (1957 - 1965)
 • Leokadia Sochacka (Kubiniec) (1957 - 1974)
 • Danuta Michur
 • Tadeusz Szeligiewicz dyr. (1974 - 1988)
 • Danuta Piotrowska
 • Tadeusz Piłat
 • Jadwiga Knast
 • Genowefa Sikorska
 • Zofia Frankowska (Łukaszczyk)
 • Krystyna Kiwicz
 • Kazimiera Jamróz
 • Jan Wąsowicz
 • Krystyna Pawlikowska
 • Ździsława Zaręba
 • Krystyna Urbaś
 • Anna Godyń (primo voto Bachleda, secundo voto Bachleda - Dorcarz)
 • Mirosław Przekupień
 • Franciszek Sularz
 • Helena Stoch
 • Anna Heim (Martynowicz)
 • Alicja Twardowska
 • Wanda Wykręt
 • Elżbieta Urbaniak
 • Anna Stoch (Wilczek)
 • Barbara Adamska (Kliszcz)
 • Małgorzata Kozłowska
 • Grzegorz Szczepanek
 • Dorota Siwik - Górecka dyr. (1988 - 1990)
 • Janusz Woźniak
 • Grażyna Halman (Pawlikowska)
 • Danuta Kędzierska (Juzaszek)
 • Stanisław Brzęk dyr. (1990 - 1994)
 • Ewa Marszałek - Węglarz
 • Jolanta Kania
 • Rafał Kot
 • Joanna Topór
 • Krystyna Gawron - Mardos dyr. (2009-dziś)
 • Małgorzata Mrowca
 • Justyna Trzebuniak
 • Stanisław Chyc - Myrmuła
 • Janina Łukaszczyk dyr. (1994 - 2008)
 • Joanna Galica - Wójcik
 • Michał Gościej
 • Janusz Biela
 • ks. Wojciech Guzik
 • Berta Dominik
 • Halina Wójcik
 • Barbara Szarota
 • Bogusława Figus - Gdulska
 • Bożena Szybkowska
 • Piotr Papucis
 • Danuta Dutka - Marduła
 • Magdalena Kieliszek
 • Agnieszka Galica (Mirga)
 • Magdalena Łukaszczyk (Łukaszczyk)
 • Jan Pawlikowski
 • ks. Andrzej Wiktor
 • Michał Bojda
 • Barbara Jurak
 • Katarzyna Góreczny
 • Małgorzata Majerczyk
 • Artur Załęski
 • Halina Martinczak
 • ks. Michał Wicher
 • Anna Budz
 • Magdalena Kwiatkowska
 • Artur Skiepko
 • ks. Zbigniew Syczik
 • Bogumiła Tyrała