Nauczyciele

Dyrektor szkoły
mgr Bogumiła Tyrała - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Nauczyciele

mgr Teresa Bafia - nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Anna Budz - nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Dominik Remiasz - nauczyciel geografii

mgr inż. Elżbieta Florczyk - nauczyciel fizyki, matematyki, przyroda i EDB

Karolina Pawlikowska- nauczyciel języka angielskiego

ks. mgr Stanisław Holla - nauczyciel religii

mgr Izabela Klamerus - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Hanna Krzyżanowska - nauczyciel chemii

mgr Magdalena Łukaszczyk - nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie

mgr Bożena Szybkowska - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

mgr Magdalena Szyszka-Janicka - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, pedagog szkolny

mgr Joanna Topór - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyka

mgr Renata Tragarz - nauczyciel biologii

mgr Agnieszka Hyżna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej

mgr Małgorzata Żegleń - nauczyciel j. niemieckiego

mgr Elżbieta Styrczula - psycholog 

mgr Tatiana Raczyńska - Żelazny - logopeda, psycholog specjalny

mgr Artur Trepka - bibliotekarz