Zakończenie Roku Szkolnego 2022/23

Cóż to były za emocje...
Ogrom wrażeń, moc życzliwości i niekończąca się wdzięczność.
Piątek, 23 czerwca uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 8.00 w sali gimnastycznej. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Wójt Gminy Poronin, a także licznie przybyli rodzice, na czele z przedstawicielami Rady Rodziców.
Ostatni dzień roku to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tym razem nie było inaczej. Pani dyrektor Bogumiła Tyrała szczególne słowa podziękowań skierowała do
rodziców, którzy na co dzień z wielkim oddaniem wspierają wszelkie inicjatywy szkolne.
Pani dyrektor dziękowała za ciężką pracę wszystkim uczniom. Duża grupa otrzymała świadectwa z biało- czerwonym pasem.
Na uwagę zasługują liczne konkursy, w których nasi uczniowie chętnie i z wielkim zaangażowaniem brali udział.
Kolejny rok szkolny za nami. Dla większości z nas był to ostatni wspólny rok, ponieważ w nowym roku czeka nas dużo zmian jakie przyniesie reorganizacja szkoły. Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie, kręte ścieżki prowadziły nas do tego dnia. Jednak mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione lata.
Wakacje czas zacząć... Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć słonecznych i bezpiecznych dni. Chwilo trwaj!