Projekt „Już pływam”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Gminę Poronin „Już pływam” w ramach, którego 15 uczniów z naszej szkoły uczęszcza na kurs nauki pływania. Zajęcia prowadzone są w Termach Szaflary przez wykwalifikowanych instruktorów pływania. Realizacja projektu zakłada nabycie przez dzieci umiejętności pływackich, promowanie pływania jako formy aktywnego i rozważnego spędzenia czasu wolnego, oraz stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w regionie.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.