LISTA

Listy uczniów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego oraz Klasy I można zobaczyć wywieszone na tablicy informatycznej na parterze budynku.