Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej!!!