IX Dzień Regionalny

22 marca odbył się IX Dzień Regionalny pod hasłem "Góralsko muzyka".

W ramach tego dnia zorganizowany był konkurs recytatorski i plastyczny.

Gościliśmy uczniów z pięciu szkół Gminy Poronin. Wysłuchaliśmy 24 recytatorów, którym pięknie przygrywała kapela góralska (Dawid Czernik, Marcin Pawlikowski, Bartosz Łukaszczyk) a występy oceniało jury w składzie: Maria Kalata, Anna Buńda-Dorula, Katarzyna Krzyściak. Oceniano gwarę, strój, wyraz artystyczny i opanowanie pamięciowe utworu.
Po występach wszyscy udali się na pyszny poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców Szkoły w Stasikówce. Po przerwie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego i plastycznego. Nagrody wręczyli: Zastępca Wójta Gminy Poronin – Maciej Dziubas wraz z panią dyrektor Bogumiłą Tyrałą.

|W konkursie recytatorskim nagrodzeni zostali:
I grupa wiekowa klasy I – III:
1 miejsce – Andrzej Jędrol  kl. III SP Suche

II miejsce – Karolina Dorula kl. IIIa SP Poronin
III miejsce – Elżbieta Gał kl. II SP Murzasichle

wyróżnienie – Rozalia Trebunia kl. II SP Poronin

 

II grupa wiekowa klasy IV – VI:

1 miejsce – Angelika Strama kl. VI SP Murzasichle

II miejsce – Oliwia Skupień kl. VI SP Murzasichle
III miejsce – Amelia Galica klVa SP Poronin

 

III grupa wiekowa klasy VII – VIII:

1 miejsce – Natalia Floryn kl. VIII SP Suche

II miejsce – Amelia Maciczek kl. VII SP Stasikówka
III miejsce –  Sabina Bobak kl. VII SP Stasikówka

 

Wyniki konkursu plastycznego:
I grupa wiekowa klasy I – III:
1 miejsce – Julia Skupień kl. II SP Poronin

II miejsce – Julia Łojas-Andrzejewska kl. III SP Stasikówka
III miejsce – Martyna Łaś kl. II SP Poronin

III miejsce – Wojciech Burnus kl. II SP Poronin

wyróżnienie – Julia Galica kl. I SP Poronin

wyróżnienie – Antonina Łuszczek SP Suche

wyróżnienie – Jan Gondek kl. III SP Stasikówka

 

II grupa wiekowa klasy IV – VI:

1 miejsce – Martyna Jagieła kl. VI SP Stasikówka

II miejsce – Adam Pawlikowski kl. IV SP Murzasichle

 

III grupa wiekowa klasy VII – VIII:

1 miejsce – Łucja Cudzich kl. VII SP Poronin

II miejsce – Karolina Pawlikowska kl. VII SP Stasikówka
III miejsce – Amelia Maciczekkl VII SP StasikówkaDzień Regionalny jest okazją do pięknej rywalizacji między uczniami, do kultywowania tradycji i pielęgnowania gwary, do rozbudzenia ciekawości i zainteresowania kulturą i regionu.
Wszystkim zaangażowanym dziękujemy i zapraszamy za rok :)